Algorytmy i struktury danych

Spis treści

Wstęp

Złożoność i poprawność

Sortowanie tablic

Algorytmy proste

Algorytmy efektywne

Tablice z haszowaniem

Tekstowe – wyszukiwanie wzorca

Algorytm Sunday’a

Algorytm Knuth’a-Morris’a-Pratt’a (KMP)

Algorytm Boyer’a-Moore’a

Grafowe

Szukanie najkrótszych ścieżek

Przeszukiwanie grafu w wszerz (BFS) (dla grafów bez wag)

Algorytm Dijkstry (dla grafów z wagami)

Szukanie minimalnego drzewo spinającego

  • dr Andrzej Mróz Minimalne drzewo rozpinające slajdy i wersja do druku – algorytm Kruskala, Prima, zbiory rozłączne
  • visualgo.net/mst – wizualizacje algorytmów Prima i Kruskala

Algorytm Prima

Algorytm Kruskala

Polecane książki

  • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Roland L. Rivest, Clifford Stein Wprowadzenie do algorytmów

Algorymy z przykładami w wybranych językach

Python

Powiązane