Algorytmy i struktury danych

Spis treści

Wstęp

Złożoność i poprawność

Sortowanie tablic

Algorytmy proste

Algorytmy efektywne

Tablice z haszowaniem

Tekstowe – wyszukiwanie wzorca

Algorytm Sunday’a

Algorytm Knuth’a-Morris’a-Pratt’a (KMP)

Algorytm Boyer’a-Moore’a

Grafowe

Szukanie najkrótszych ścieżek

Szukanie minimalnego drzewo spinającego

Algorytm Prima

Algorytm Kruskala

Polecane książki

  • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Roland L. Rivest, Clifford Stein Wprowadzenie do algorytmów

Algorymy z przykładami w wybranych językach

Python

Powiązane