Najdłuższy wspólny podciąg (projekt)


Wymagania i kryteria oceniania

Należy zaimplementować algorytm szukający najdłuższego wspólnego podciągu dwóch ciągów, o złożoności co najwyżej rzędu iloczynu długości tych ciągów.

Maksymalna możliwa do zdobycia ocena zależy od zaimplementowanej funkcjonalności:

  1. na ocenę 3 wystarczy by program znajdował i wypisywał jedynie długość najdłuższego wspólnego podciągu;
  2. na ocenę 3,5 program powinien znaleźć i wypisać najdłuższy wspólny podciąg;
  3. (alternatywnie) na ocenę 3,5 program możne znajdować jedynie długość najdłuższego wspólnego podciągu, ale złożoność pamięciowa algorytmu powinna być dokładnie rzędu długości krótszego z ciągów wejściowych;
  4. na ocenę 4,5 program powinien znaleźć i w czytelny sposób (analogiczny do narzędzi typu diff, tak jak pokazał to w artykule Diffing Florian Hartmann) wypisać różnicę pomiędzy ciągami wejściowymi, tj. wypisać łańcuch, w który w jakiś sposób (np. trzema różnymi kolorami, albo poprzez poprzedzenie znakami -, + i =) zaznaczone byłyby fragmenty będące odpowiednio: tylko w pierwszym wejściowym łańcuchu, tylko w drugim wejściowym łańcuchu, i wspólne;
  5. na ocenę 5 ciągami wejściowymi dla algorytmu są kolejne linie z dwóch plików, zaś program powinien wypisywać różnicę pomiędzy tymi plikami, tj. wypisać linie z tych plików, poprzedzając linie które się różnią odpowiednimi prefiksami (np. < i >, albo - i +), zaś linie wspólne można opcjonalnie poprzedzić prefiksem = (więcej informacji można znaleźć w artykule Diffing Floriana Hartmanna).

Dodatkowo należy opanować (ze zrozumieniem) teorię dotyczącą zasady działania i złożoności obliczeniowej zaimplementowanego algorytmu lub algorytmów.

Ocena może być podwyższona o 0,5 stopnia za oddanie programu w pierwszym terminie, z bezbłędną odpowiedzią.

Przykładowe pytania sprawdzające z algorytmów