Systemy licytacyjne i narzędzia do ich formatowania

Systemy licytacyjne

Wstęp

Wszystkie systemy powstały przy współpracy z moimi partnerami i są oparte na bazie wspólnego języka. Pliki sformatowano za pomocą dostępnych poniżej narzędzi. Pliki tekstowe mają kodowanie UTF-8.

Piotr Beling - Monika Budna

HTML - tekst - źródłowy

Piotr Beling - Iza Jaworska

HTML - tekst - źródłowy

Piotr Beling - Maciek Turant

HTML - tekst - źródłowy

Narzędzia do formatowania opisów systemów

Opis i pobieranie

Archiwum (v0.1 z 2 V 2008) zawiera zestaw narzędzi ułatwiających opisywanie systemów licytacyjnych dla gry w brydża. Oprócz skryptu symbole.py (objętego licencją GPL), zawiera także skrypt mktree autorstwa Matta Kruse.

Dokumentacja

Działanie skryptu symbole.py

Skrypt symbole.txt czyta opis systemu z pliku tekstowego i zapisuje jego przetworzoną wersję w pliku wynikowym w formacie czystego tekstu lub HTML, w kodowaniu UTF-8.

Sposób wywołania programu: python symbole.py plik_wejściowy plik_wynikowy

Plik wejściowy powinien istnieć i mieć kodowanie UTF-8.

Format pliku wynikowego jest wybierany na podstawie jego nazwy. Jeśli ma ona rozszerzenie htm lub html (jest postaci: nazwa.htm lub nazwa.html) to zostanie użyty format HTML, w pozostałych przypadkach zostanie użyty czysty format tekstowy.

Uwagi:

Opis pliku wejściowego

Plik wejściowy powinien być odpowiednio sformatowanym plikiem tekstowym w kodowaniu UTF-8. Do jego stworzenia potrzebny jest dowolny edytor tekstu potrafiący zapisywać w tym kodowaniu, np. notepad2 dla Windows lub gedit dla GNU/Linux.

Przykład
= Fragment systemu licytacji opartego o Wspólny Język =

== Otwarcia: ==
1t - 11-14PC w składzie równym lub 15,5+PC i 5+t lub 18+PC
1k - 11-18PC 5+k lub 4k-4-4-1 lub 11-15PC 4k-5t

== Dalsza licytacja: ==
=== Licytacja po otwarciu 1t: ===
1k - 0-6PC lub 15+PC bez starszej czwórki i młodszej piątki lub 7-9PC 6+t/k
 1c/p - 11,5-15,5PC 3-4c/p lub 15,5-17PC 4c/p i 5+t lub 18PC-acol 5c/p
  2ba - 17+PC
  3ba - 15-16PC
 1ba - 19-22PC, skład równy, *mogą być starsze 4ki i brzydkie 6k*
1c/p - 7+PC, 4+c/p
1ba - 7-11PC, bez 4+C/P
(ktr) - 13+PC, 4-3 w starych
 pas - negat, 3+t
 rktr - 10+PC

=== Licytacja po otwarciu 1k: ===
1c/p - 7+PC, 4c/p
1ba - //dopracować znaczenie
 2t - 5-4 na młodych //nie wiadomo gdzie 5// 11,5-15PC

Bardziej rozbudowane przykłady znajdują się wyżej na tej stronie.

Objaśnienia

Linie otoczone symbolami =, ==, ===, itd. stanowią nagłówki (kolejno: rozdziałów, podrozdziałów, itd.).

Używane są polskojęzyczne skróty dla kolorów: p dla ♠, c dla ♥, k dla ♦, t dla ♣.

Każda odzywka opisana jest w pojedynczej linii.

Wcięcia (spacje lub tabulatory na początku) poszczególnych linii decydują o strukturze dokumentu. W przykładowym dokumencie przed bezpośrednimi odpowiedziami w sekwencji 1t-1k stoi jedna spacja (można też użyć tabulatora), zaś linie opisujące znaczenia odzywek po (dłuższej) sekwencji 1t-1k-1c/p rozpoczynają się dwoma spacjami.

Odzywki stanowiące interwencje przeciwników umieszczone są w nawiasach (...).

Tekst zawarty pomiędzy dwoma * będzie wyróżniony.

Tekst umieszczony za znakami // stanowi komentarz. Komentarz kończy się wraz z kolejnym wystąpieniem znaków // lub wraz z końcem linii.

Opis pliku wynikowego

Plik wynikowy zawiera tą samą treść co plik wejściowy, jest jednak inaczej sformatowany.

Nazwy kolorów (p, c, k, t) są (w odpowiednich miejscach) zamienione na odpowiednie symbole kolorów (♠, ♥, ♦, ♣).

W przypadku użycia formatu HTML zostaną użyte odpowiednie style dla nagłówków, wyróżnień (czcionka pogrubiona) i komentarzy (pochylona niebieska czcionka). Dodatkowo w tym formacie możliwe jest ukrywanie i ujawnianie znaczeń dalszych odzywek (odpowiedzi, itp.).

Uwaga: Do poprawnego wyświetlania pliku w tym HTML niezbędne są wszystkie pliki o rozszerzeniach .css, .gif i .js zawarte w archiwum z programem.