programowanie

Computer Aided Calculations

Obliczenia naukowe w języku Python 3.

Język C++

Materiały dotyczące programowania w języku C++.

Język Python

Materiały dotyczące programowania w języku Python (głównie w wersji 3).

Projekt zespołowy

Wytwarzanie oprogramowania przez zespoły.