Język Python

Spis treści

Materiały w języku polskim

Materiały w języku angielskim

Narzędzia

  • Visualize Python – działające w przeglądarce narzędzie wizualizujące wykonanie programu w Pythonie
  • Thonny – IDE znakomite dla początkujących
  • PyCharm – bardzo dobre IDE (wersja community jest bezpłatna)

Projekty, prace domowe

Piotr Beling
Piotr Beling
adiunkt

Moje główne zaintersowania naukowe obejmują sztuczną inteligencję i teorię gier.