Computer Aided Calculations


Lekcje🔗

Poniższe prezentacje powstały na potrzeby zajęć do przedmiotu “Computer Aided Calculations” i dotyczą obliczeń naukowych w języku Python 3.

  1. Why python?
  2. Python shell as a calculator
  3. Rational numbers
  4. Lists, tuples, and dictionaries
  5. Iterable objects
  6. SymPy

Dodatkowe materiały i bibliografia🔗