Projekt zespołowy

Systemy kontroli wersji

Git

Subversion

Piotr Beling
Piotr Beling
adiunkt

Moje główne zaintersowania naukowe obejmują sztuczną inteligencję i teorię gier.