python

Computer Aided Calculations

Obliczenia naukowe w języku Python 3.

Język Python

Materiały dotyczące programowania w języku Python (głównie w wersji 3).