SymPy

Computer Aided Calculations

Obliczenia naukowe w języku Python 3.