sortowanie

Algorytmy i struktury danych

Złożoność i poprawność algorytmów, sortowanie tablic, haszowanie, problemy tekstowe, grafowe i inne.

Minimalne drzewa rozpinające (projekt)

Konstruowanie minimalnego drzewa rozpinające dla zadanego grafu za pomocą algorytmu Prima albo Kruskala.