KMP

Algorytmy i struktury danych

Złożoność i poprawność algorytmów, sortowanie tablic, haszowanie, problemy tekstowe, grafowe i inne.

Wyszukiwanie wzorca w tekście (projekt)

Problem wyszukiwania wzorca w tekście. Algorytm naiwny, Sunday’a i inne.