graf

Algorytm Floyda-Warshalla (projekt)

Znajdywanie odległości i dróg pomiędzy każdą parą wierzchołków w grafie ważonym za pomocą algorytmu Floyda-Warshalla.

Algorytmy i struktury danych

Złożoność i poprawność algorytmów, sortowanie tablic, haszowanie, problemy tekstowe, grafowe i inne.

Minimalne drzewa rozpinające (projekt)

Konstruowanie minimalnego drzewa rozpinające dla zadanego grafu za pomocą algorytmu Prima albo Kruskala.

Teoria gier i sztuczna inteligencja w grach

Wyznaczanie optymalnych i sub-optymalnych decyzji w grach logicznych.