alfa-beta

Teoria gier i sztuczna inteligencja w grach

Wyznaczanie optymalnych i sub-optymalnych decyzji w grach logicznych.

Szybkie algorytmy decyzyjne w grach z doskonałą informacją i ich wykorzystanie w grach jej pozbawionych

Rozprawa doktorska napisana na Uniwersytetcie Łódzkim pod opieką prof. dra hab. Stanisława Goldsteina i obroniona na Politechnice Łódzkiej.

Efektywne rozwiązanie problemu rozgrywki w otwarte karty w brydżu

Artykuł na temat efektywnego rozwiązywania problemu rozgrywki w otwarte karty w brydżu, opublikowany w Metodach Informatyki Stosowanej.

Deep Finesse nieomylny, ale nie do końca

Artykuł który ukazał się w Świacie brydża, w 2010 roku.

Praktyczne aspekty programowania gier logicznych

Praca magisterska napisana na Politechnice Łódzkiej, omawiająca wiele teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z programowaniem gier logicznych.