Praktyczne aspekty programowania gier logicznych

Praca magisterska, Politechnika Łódzka, Łódź, 2006, promotor: dr inż. Tadeusz Łyszkowski

Praca magisterska napisana na Politechnice Łódzkiej pod opieką dra inż. Tadeusz Łyszkowski, obroniona w roku 2006, omawiająca wiele teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z programowaniem gier logicznych.

Abstrakt

W pracy opisano najczęściej stosowane algorytmy i nakreślono jak wygląda praktyka programowania gier logicznych. Skupiono się na grach dwuosobowych, deterministycznych, z doskonałą informacją, o zerowej sumie wypłat. Zaprezentowano szczegóły implementacji programu grającego w warcaby klasyczne, który powstał przy okazji pisania pracy i bazuje na omawianych w niej algorytmach.