On pruning search trees of impartial games

International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), Montral, 19-26 sierpnia 2021

Prezentacja wyników zawartych w artykule opublikowanym w Artificial Intelligence i dotyczącym algorytmów przycinania gałęzi w drzewach meksowych.