PLaSK


PLaSK (Photonic Laser Simulation Kit) jest programem pozwalającym na pełną symulację laserów półprzewodnikowych rozwijany przez Zespół Fotoniki, na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

https://fizyka.p.lodz.pl/pl/badania/fotonika/projekty/lider/plask/