PLaSK

PLaSK (Photonic Laser Simulation Kit) jest programem pozwalającym na pełną symulację laserów półprzewodnikowych rozwijany przez Zespół Fotoniki, na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Piotr Beling
Piotr Beling
adiunkt

Moje główne zaintersowania naukowe obejmują sztuczną inteligencję i teorię gier.