Bridge Calculator

Bridge Calculator to pakiet darmowych programów wykonujących różne obliczenia związane z grą w brydża, powstały w ramach prac nad rozprawą doktorską.

Piotr Beling
Piotr Beling
adiunkt

Moje główne zaintersowania naukowe obejmują sztuczną inteligencję i teorię gier.