Bridge Calculator


Bridge Calculator to pakiet darmowych programów wykonujących różne obliczenia związane z grą w brydża, powstały w ramach prac nad rozprawą doktorską.

http://bcalc.w8.pl/