Praktyczne aspekty programowania gier logicznych

Streszczenie

W pracy opisano najczęściej stosowane algorytmy i nakreślono jak wygląda praktyka programowania gier logicznych. Skupiono się na grach dwuosobowych, deterministycznych, z doskonałą informacją, o zerowej sumie wypłat. Zaprezentowano szczegóły implementacji programu grającego w warcaby klasyczne, który powstał przy okazji pisania pracy i bazuje na omawianych w niej algorytmach.

Publikacja
Praca magisterska, Politechnika Łódzka, Łódź, promotor: dr inż. Tadeusz Łyszkowski

Powiązane