Translations of this page:
 

stats

Opis

stats jest małą, otwartą (LGPL) biblioteką dla C++ służącą do wykonywania i wypisywania statystyk dotyczących wykonywanego programu.

Dokumentacja

Dokumentacja znajduje się na początku pliku źródłowego.

Przykładowy kod:

#include <stats.hpp>
//...
//declare events (this declare some objects):
STATS_DECL_EVENT(MyEvent, std::cout)		//root event, print raport to std::cout
STATS_DECL_SUBEVENT(MyEvent, SubEvt1) 		//MyEvent sub-event
STATS_DECL_SUBEVENT(MyEvent, SubEvt2)		//MyEvent sub-event
STATS_DECL_SUBEVENT(SubEvt2, SubEvt2SubEvt)	//SubEvt2 sub-event
//...
//in code just show where events/sub-events starts:
STATS_EVENT(MyEvent); //MyEvent starts hare
while (...) { //loop with MyEvent sub-events:
  if (...) {
   STATS_EVENT(SubEvt1); //SubEvt1 starts hare
   //...
  } else {
   STATS_EVENT(SubEvt2); //SubEvt2 starts hare
   //...
   while (...) { //loop with SubEvt2 sub-events:
    STATS_EVENT(SubEvt2SubEvt);
    //...
   }
  }
}

Pobieranie

 
project/stats.txt · ostatnio zmienione: 2013/03/13 22:35 przez Piotr Beling     Do góry