By wylosować drzewo gry, podaj numer indeksu i wciśnij ENTER:

Zadanie 1 (Min-Max):

Jakim wynikiem zakończy się gra, jeśli obaj gracze będą grali bezbłędnie (optymalnie w sensie minimaksowym)?

Oblicz wartości minimaksowe wszystkich pozycji i zaznacz przebieg bezbłędnej rozgrywki.

Zadanie 2 (alfa-beta):

Oblicz wyniki (ostatecznie) zwrócone przez wywołany w oknie (3,6) algorytm alfa-beta dla poszczególnych węzłów podanego drzewa gry.

Przekreślając krawędzie zaznacz, które gałęzie zostaną odcięte. Nad krawędziami podaj okna (parametry: alfa, beta) z jakimi algorytm został wywołany.

Co można powiedzieć o wartości minimaksowej korzenia podanego drzewa na podstawie wyniku obliczonego przez algorytm alfa-beta (i twiedzenia o wynikach algorytmu alfa-beta)?

Legenda:
ruch gracza Max
ruch gracza Min